Rundtur

De fleste af de beskrevne lokaliteter ligger på privatejet område, som administreres af Salten Langsø Skovdistrikt. Al færdsel i området skal foregå efter de til enhver tid gældende regler, iht. loven om naturbeskyttelse og dennes regler om offentlighedens adgang. Klik på de enkelte stedmarkeringer (se forklaring under kortet), for at se navn og link til beskrivelse af de enkelte lokaliteter.


Vis Rye Flyveplads på et større kort

Forklaring til kort:

Større bunker typer som GefechtsstandKommandant bunker og Telefon Unterstand.

 

Mindre bunker af typen Bauform 58c (el. Bauform 201).

 

Diverse konstruktioner

 

Diverse fundamenter og bygninger.

 

Diverse jordanlæg.