Bro over Salten Å

Under hele krigen var der jævnligt transporter fra stationen i Ry ud til flyvepladsen, og transporten foregik ofte på store blokvogne. Tyskerne havde derfor brug for en stærkere bro end den gamle fra omkring år 1900. Man byggede derfor en ny betonbro ved siden af den gamle bro.

Den gamle bro fra 1900 blev i 2003 erstattet med en ny træbro, som et led i en vandresti fra Gl. Rye Mølle til Klostermølle.