Flak-stilling

I skrænten nordvest for Lysholtgård ved Vissingkloster indrettede tyskerne et parkeringsanlæg til pladsens køretøjer, bl.a. til den lange Culemeyer blokvogn.
Umiddelbart bag dette område, med parkeringsanlæg, placerede tyskerne tre Flak-stillinger (Flieger Abwehr Kanonen), dvs. antiluftskyts stillinger. To af disse stillinger kan stadigt ses i dag, om end vind og vejr har gnavet godt i jordstillingerne. Den tredje er senere blevet pløjet bort. Hver stilling bestod af en cirkelrund jordvold med en udgang bagtil. Mandskabet opholdt sig i et mandskabsskur, der var gravet ned i et stort hul umiddelt bag stillingen, så man i tilfælde af alarm hurtigt kunne bemande stillingen. Billedet til venstre viser resterne af en af de to tilbageværende Flak-stillinger.

Dan Mouritzsen fra Silkeborg Bunker Museum har skrevet en god artikel om tyske Flak stillinger (læs mere her).

Bag de cirkelrunde jordvolde, der har indeholdt let Flak (“Leichte”, 2-5 cm), kan man tydeligt se hvor mandskabs “hytterne” har været, i form af store dybe huller, der markant skiller sig ud fra det omgivende terræn. Billedet til højre viser et sådant hul. Flak-stillingens formål har nok dels været at forsvare parkeringsanlægget nedenfor, og dels at forsvare selve flyvepladsen mod angribende fly fra syd. Stillingerne var dog primært skinstillinger, for at vildlede og give fjenden et forkert indtryk af forsvaret af pladsen, og der har formodentlig aldrig været placeret våben i stillingerne.

Tak til Dan Mouritzsen, Silkeborg Bunkermuseum, for oplysninger om denne lokalitet.