Flyvefelt

Hvis det ikke var for bunkeren og resterne af hangaren, ville der ikke være til at se, at der engang lå en flyveplads på dette sted.

Det velplejede græstæppe har forlængst måtte vige pladsen for småbuske og vilde blomster. Det flade område, hvor flyvefeltet engang lå, er dog en tydelig kontrast til det bakkede landskab, som omgiver pladsen. Selvom området i forvejen var fladt, kan man godt fornemme resultatet af det omfattende planeringsarbejde, som blev udført i vinteren 1938/39.