Fundament ved sportsplads

Kort- og Matrikelstyrelsen

Overfor de to kældre ved kostforplejningen, ligger resterne af fundamentet fra en forholdsvis stor barak. Den har muligvis haft tilknytning til den sportsplads, som tyskerne anlagde overfor. Der er dog ingen spor tilbage af denne sportsplads. Billedet viser et udsnit at et luftfoto fra maj 1954. På billedet ses både resterne af kostforplejningen med de to kældre, der stadig kan ses i dag (oval markering), og fundamenterne af en barak, som var placeret overfor kostforplejningen (rund markering).