Fundament

I krydset sydvest for Brudesø ligger der nogle fundamentrester lidt inde i skoven. Placeringen tær på flyvefeltet kunne tyde på, at bygningen har haft tilknytning hertil. Et sted på fundamentet stikker der et rustent jerntrin ud af betonen, som det ses på billedet herunder til højre.
Meget tyder på, at der har været en form for kælder under den bygning, der har stået på fundamentet. Det ser i hvert fald ud til, at trinene fortsætter nedad, under jorden. Der er to synlige trin over jorden, og minimum yderligere et under det vand, der har samlet sig ved fundamentets kant.

At der har samlet sig vand ved fundamentet, tyder på at noget under jorden forhindre det i at komme væk, hvilket understøtter teorien om en kælder.