Fundament ved Engvej

På engelske luftfotos er det tydeliget, at der har ligget nogle bygninger i dette område. Den mest markante af disse bygninger lå lidt rykket tilbage fra vejen. Det er stadigt muligt at se fundamentrester fra denne bygning, og derudover er der ud til vejen rester af noget, der ligner et betongulv.
Desuden ses den største af bygningerne også på et engelsk efterretningskort.
At dømme efter de synlige rester, har bygningen stået oven på en række små betonfundamenter af størrelsen 32 x 32 cm, og det ser ud til, at fundamenterne har været placeret i rækker med tre i hver, og i hvert fald 7 rækker, som det ses på grafikken til venstre. Fundamenterne er placeret med en indbyrdes afstand af 4,5 m, dvs. at bygningen har været 9 m bred og i hvert fald 27 m lang.

Det tydeligste tegn på, at der har været placeret en bygning på dette sted, er et markant indhak i bakken i den nordlige ende af området, hvor det altså har været nødvendigt at grave ud for at få plads til bygningen, og området er tilsyneladende også blevet planeret. Enkelte steder stikker et rustent beslag op gennem græs og mos, og viser hvor nogle af fundamenterne er placeret, som det ses på billedet til højre.

Ved at fjerne det øverste lag mos, er det muligt at se betonfundamenter nedenunder. Størrelsen på fundamenter er ca. 32 x 32 cm, og inde i midten er der et 3,5 cm stort hul, hvor der formodentligt har været placeret en stolpe, som er blevet fastgjort vha. beslaget.
Derudover er der en rille i fundamentet, som danner en 13 x 13 cm stor firkant, på midten af fundamentet.