Infirmeri

Tegning via Dan Mouritzsen, Silkeborg Bunkermuseum

Ikke langt uden for Gl. Rye anlagde tyskerne under krigen et infirmeri, der også blev anvendt under pladsens tid som flygtningelejr. Infirmeriet bestod bl.a. af ovenstående, næsten 50 m lange bunker, samt nogle barakker. Vægge og loft i bunkeren havde en tykkelse på 50 cm.
Efter krigen blev der opført en hjemmeværnsgård oven på bunkeren.

I dag ligger resterne af infirmeriet lige uden for bygrænsen, men under krigen var byen meget mindre, og infirmeriet lå således et godt stykke fra byen. Billedet til venstre viser området, hvor infirmeriet lå, men der er ikke meget tilbage, som vidner om stedets historie, idet bunkeren desværre er blevet revet ned.

Ud over selve infirmeribunkeren bestod området som nævnt også af nogle andre bygninger. Der findes en lille betonbygning ved det hus, der er opført i nærheden af, hvor infirmeriet lå, som formodentligt har været en del af infirmeri komplekset.
Derudover findes der, gemt bag en tæt granbevoksning, fundamentet af en mindre bygning, som ca. har været 6 x 12 meter stor.

Billedet til højre viser fundamentet af den lille bygning, som består af et støbt gulv, og i den ene ende ligger der nogle mindre betonrester, som er det mest synlige, idet selve fundamentet er dækket af mos.

Kort- og Matrikelstyrelsen

Billedet til venstre viser et udsnit af et luftfoto fra maj 1954, der viser området omkring infirmeriet. Der er i dag ikke mange spor tilbage efter infirmeriet, men fundamentet efter bygningen som ses øverst i billedet findes stadig, og ses på billedet herover.