Kælder ved kostforplejningen (1)

Tegningen til venstre viser hvordan området ved Brudesø så ud den 7. maj 1944, hvor området blev fotograferet af engelske rekognosceringsfly. Bygningen har været kælder i forbindelse med kostforplejningen (kantine/messe), og har derfor sandsynligvis været brugt som forrådskammer. Kostforplejningen lå i den  trelængede bygning på venstre side af vejen, midt på tegningen, og den her beskrevne kælder lå under den nederste af sidebygningerne. En anden kælder har i så fald været en kælderbygning til den øverste af sidebygningerne.

Overfor den trelængede bygning ser der ud til at have været mindst to mindre barakker, hvoraf det stadig er muligt at se fundamentet af i hvert fald den ene.
Derudover ligger der også nogle andre bygninger, bl.a. et hesteskoformet barak kompleks (nederst), men så vidt vides findes der ingen rester af disse i dag.

Det er værd at bemærke, at den lille observations bunker, som i dag er synlig, ikke umiddelbart kan ses på det engelske luftfoto, hvilket skyldes at den gennem krigen var sløret som en gravhøj. Fra maj 1942 fungerede pladsen som gymnastikskole under navnet “Luftwaffensportschule Rye”. Det er højst sandsynligt i denne forbindelse, at der blev anlagt den ovale løbebane, som ses på tegningen nedenfor kostforplejningen. Løbebanen fremstår meget tydeligt på engelske rekognosceringsfotos fra sommeren ’43, mens den er mere utydelig på fotos fra maj ’44. Det tyder på at brugen ebbede ud i løbet af ’43, men det ser ud som om der er lavet en fodboldbane i midte af løbebanen.

Umiddelbart syd for Brudesø ses hvad englænderne kaldte South East Dispersal, dvs. det sydøstlige spredningsområde. Der har været anlagt en bane langs skoven (markeret med grønt). Ifølge øjenvidner bestod denne bane af granrafter, som lagt ved siden af hinanden udgjorde en vej flyene kunne køre på. På luftfotos fra ’43 ser det ud til, at der er lavet 8 indhak i skovkanten, der fungerede som flyverskjul. Man kan se at den nuværende landevej mellem Gl. Rye og Sdr. Vissing lå midt mellem de tyske bebyggelser.

Kælderen er nedgravet, så kun betontaget er synlig. Bygningen var indtil for nylig godt skjult af gyvel- og hybenbuske, så den var svær at finde, hvis man ikke ved hvor den er. Væggene har spor af trælister – muligvis efter hylder, hvilket understreger brugen som forrådskammer. De mange “vinduer” og rester af blå maling på væggene, kan dog være tegn på, at den har været anvendt til beboelse e.l., samtidig er der nogle konstruktioner der kunne minde om skorstene. Der har tilsyneladende været indgang gennem loftet, men hullet er nu dækket til, og der er ingen spor af en trappe e.l.

Tegning herover viser et tværsnit af kælderen til kostforplejningen. Klik på tegningen for at se den i stor størrelse. Trappen ned til kælderen har været placeret i det øverste rum i midten. Hullet hvor trappen har været er i dag dækket til.

Bygningen måler ca. 16 x 12 meter.