Kælder ved kostforplejningen (2)

Denne bygning ligger lige ved siden af en anden kælder, og er af samme type som den, men noget mindre og har en anden indretning. Der har tilsyneladende været indgang gennem taget, men der er i dag ingen spor af en trappe e.l. Bygningen består af et stort rum, med to vinduesåbninger i den ene side. I lighed med de andre nedgravede bygninger har den formodentlig være anvendt som lager. Bygningen har været kælder i forbindelse med kostforplejningen (kantine/messe), og har derfor sandsynligvis været brugt som forrådskammer.

Tværsnit af kælder.

Bygningen måler ca. 10 x 5 meter.