Kommandant bunker

Original navn: Bunker für Fliegerhorstkommandant/Ko.Luftschutzraum/Kommandant bunker.

Foto via Jørn Junkers arkiv

Et af de mest markante spor efter de tyske aktiviteter på pladsen, er denne bunker, som er noget af det første man ser, når man kører gennem området, idet den er synlig fra grusvejen, der skærer gennem området.

I tilfælde af et fjendtlig angreb på området, var det planen, at personale fra Kommandanturen og Flugleitung, der normalt havde til huse i barakker, skulle forlægge til den store kommandobunker. For at kunne styre flyvningerne, ville det være en fordel at kunne overskue flyvefeltet, hvilket ikke var muligt fra selve kommando-bunkeren. Der kunne derfor med fordel placeres en observationspost et andet sted på pladsen, med en kommunikationsforbindelse til kommandobunkeren.
Bunkeren har fungeret som observations- og beskyttelsesbunker for Fligerhorstkommandanten, hvilket forklare anvendelsen af observationsslidser, som giver et godt overblik over pladsen og flyvefeltet. Kommandobunkeren blev aldrig færdig installeret, så observationsbunkeren har formodentlig heller aldrig tjent det egentlige formål, idet anlæggelsen af andre mere moderne flyvepladser svækkede Rye’s betydning.

Billeder herover viser bunkeren fotograferet i februar 1941, hvilket betyder at bunkeren blev opført i 1940, som også er tilfældet for kommandobunkeren. Bunkeren var under krigen sløret som en gravhøj, så den var svær at se fra luften.

På bunkerens yderside er observations-slidserne stadig et markant kendetegn. Herfra kunne Fligerhorstkommandanten overvære indsatsen i tilfælde af kamphandlinger, mens hans stab og støttefunktioner var placeret i kommando-bunkeren.

Bunkerens indre bærer tydeligt præg af mange år forfald. Loftet og væggene er tæt besat af revner, hvor vandet langsomt siver ind. Bag hvert af de tre observationsslidser har der været placeret et vindue med et tykt lag glas, som det har været muligt at åbne. I “vinduesrammerne” er der stadigt spor af dette glas, som det ses på billedet til venstre herfor.

Bunkeren kendes også fra andre tyske flyvepladser i Danmark bl.a. Knivholt ved Frederikshavn og Esbjerg. På Knviholt var bunkeren kamufleret som et hus, og var desuden helt rektangulær uden det forlængede indgangsparti, som ses på nedenstående grafik. Bunkeren på Esbjerg havde samme udformning som den på Rye, bort set fra en trappenedgang og en lidt anden udformning af taget. Som det ses på ovenstående sort/hvid billede fra 1941, var bunkeren på Rye delvist nedgravet, hvilket forklare den ujævne udvendige overflade under observationsslidserne. Det samme var tilfældet for bunkeren på Esbjerg, som efter tegningerne har været placeret i en 1,70 meter dyb udgravning. På Rye var hullet omkring bunkeren tilsyneladende fyldt op, hvilket muligvis ikke har været tilfældet på Esbjerg. Hverken bunkeren på Knivholt eller Esbjerg findes i dag.

Se tegning af bunkeren på Rye, baseret på opmålinger af selve bunkeren (her)
Se tegning af bunkeren på Esbjerg, efter tegning fra Bauleitung der Luftwaffe Esbjerg (her)
Se tegning af bunkeren på Knivholt, efter tegning fra Bauleitung der Luftwaffe Frederikshavn (her)

Tværsnit af bunker: