O-Heim/Politiskole

På den nordlige side af Salten Langsø anlagde tyskerne Offizier-Heim (O-Heim), der fungerede som beboelses- og kantinebygning for officererne. På et kort over flygtningelejren fra 1948, er stedet angivet som “Politikasernen”, idet den efter krigen fungerede som uddannelsessted. Nedenstående grafik viser en skitse over de forskellige bygningsrester, der findes i området, hvor politiskolen var placeret. Da det kun er en skitse, er den indbyrdes afstand og vertikale placering ikke nødvendigvis helt korrekt. De ovale markeringer viser placeringen af en bunke murbrokker, så det er ikke sikkert, at der har været en bygning på disse steder.


Som det ses, har der tilsyneladende kun været en enkel bygning på nordsiden af vejen, mens resten er placeret på en næsten lige linie syd for vejen.

Nedenstående billeder viser de to mest markante bygninger i området, begge delvist nedgravede. Bygningen til venstre har formodentlig været et vandværk og/eller pumpestation. Bygningen på billedet til højre ser ud til, at være magen til den mindste af de to kældre ved kostforplejningen, i området umiddelbart nord for hvor der under krigen var placeret en sportsplads. Den har formodentlig haft relation til messen, idet resterne ved sportspladsen stammer for kostforplejningen.

Udover disse to regulære bygninger, består de resterende bygningsrester udelukkende af fundamenter, formodentlig til barakker. Nogle af dem er muret, og der kan også ses betonfundamenter, i form af klodser, ovenpå hvilke barakkerne har været placeret.

Herunder ses et udsnit af luftfoto taget i maj 1954, som viser en del af den nordlige bred af Salten Langsø.

Kort- og Matrikelstyrelsen

De fleste af fundamenterne ses som et lyst område, mens nogle enkelte er noget sværere at få øje på. Umiddelbart øst for området med fundamenter ses en mindre bygning, som stadig findes i området. Den var sandsynligvis beslaglagt af tyskerne under krigen, pga. den nære placering i forhold til både selve flyvepladsen, på den modsatte side af søen, og O-Heim.