Parkeringsanlæg

Kort- og Matrikelstyrelsen

På den anden side af vejen, nordvest for Lysholtgård ved Vissingkloster, indrettede tyskerne et parkeringsanlæg/vognskjul, bl.a. til den lange Culemeyer blokvogn. Området nord for vejen består af en lang naturlig skrænt, og heri gravede tyskerne en række indhak, hvor pladsens køretøjer kunne stå relativt sikkert. Anlægget ses  på ovenstående luftfoto fra maj 1954, der også viser to af Flak-stillingerne umiddelbart bag anlægget (den tredje var på dette tidspunkt blevet fjernet).

I dag minder den østlige del af skrænten om resten af skrænten, men hvis man går tæt på, kan man stadigt se udgravningerne i skrænten, selv om de efterhånden er faldet meget sammen. Udgravningen, nærmest Lysholtgård, til Culemeyer blokvognen er dog stadigt ganske tydelig, og den er i dag normalt fyldt op med camping- og skurvogne, formodentlig tilhørende den nærliggende Mosstock festivalen. Culemeyer udgravningen, uden campingvogne, ses på billedet til venstre.

Billedet til højre er taget fra toppen af skrænten, og midt i billedet ses den gamle indkørsel til parkeringsanlægget, som stadig skiller sig markant ud fra det omgivende terræn, selv om den er sunket sammen på midten, hvilket dog allerede kunne ses på luftfotoet fra 1954. Vejen og Culemeyer udgravningen er de mest tydelige spor, men ved nærmere eftersyn er også forpladsen foran indhakkene i skrænten ganske markant.

Billedet til venstre viser en del af skrænten, der fungerede som parkeringsanlæg under krigen. Jordvolden i venstre side af billedet er resterne af den vej, der førte ind til parkeringsanlægget, og som også ses på billedet ovenover. Foran selve skrænten er det stadig muligt at ane det plateau, der blev lavet foran selve parkeringsbåsene. Anlægget har næppe være brugt til de køretøjer, der måtte være tilknyttet pladsen. Ifølge Jess Petersen, Århus, var der garage barakker ved vejen ned til felthangarerne. Disse har formodentlig være anvendt i stedet for vognskjulene.

Tak til Dan Mouritzsen, Silkeborg Bunkermuseum, og Finn Weel Jensen, Brædstrup, for oplysninger om denne lokalitet.