Rampe ved Ry Station

Ved stationen i Ry, 5-6 km fra flyvepladsen, blev der bygget en speciel rampe, så det var muligt at transportere godsvogne fra stationen ud til flyvepladsen, specielt tankvogne med brændstof. Transporten foregik ved at togvognen blev kørt hen til rampen, og trukket over på en speciel blokvogn, en såkaldt Culemeyer. Ude på flyvepladsen var der indrettet en tilsvarende rampe, som vognen derefter kunne skubbes over på. Rampen på flyvepladsen er bygget som en aflang betonramme, formet som et stort kar, og det ser ud til at rampen ved stationen er bygget på stort set samme måde.

Rampen ved stationen består kun af to sider, men det er muligt, at de to andre senere er blevet brudt ned for at gøre plads til sporudvidelser. På billedet herover ses resterne af rampen midt i billedet. Som det fremgår af billedet, er rampen placeret ud til Klostervej, skråt overfor Ryhus, syd for stationen. På billedet til højre ses rampen, set ned mod stationen i baggrunden. Af billedet fremgår det tydeligt at også denne rampe, i lighed med rampen på flyvepladsen, er bygget som en stor betonramme. Rampen har skrå sider, nøjagtig som rampen på flyvepladsen.

Billedet til venstre viser et nærbillede af den sydlige ende af rampen. De to jernplader markerer det sted, hvor skinnerne var placeret, og de ser ud til at være originale. De to jernøjer i midten  har været brugt til at holde en jernstang, der forbandt de to skinner, og som formodentlig har været brugt til at fiksere afstanden mellem skinnerne. Skinnerne har formodentligt været monteret på almindelige jernbanesveller, muligvis holdt oppe af betonklodser.