Vandværk

Rundt om på pladsen findes flere vandværker, alle med forskelligt udseende. Denne er placeret i bakkerne bag Brogård, og adskiller sig fra de øvrige ved at have motor/pumpe placeret på over 2 meter høje søjler. Den adskiller sig desuden ved at have vinduer, mod syd og øst, hvorimod de øvrige ingen vinduer har.

Luftfotos fra under og efter krigen viser ingen andre bygninger i nærheden af dette vandværk, så den præcise tilknytning er ukendt. Den har muligvis haft tilknytning til en barakgruppe eller infirmeriet, som ligger længere inde i skoven.

Rundt om på pladsen findes ca. 5 vandværker i forskellige udformning, hvilket umiddelbart lyder af mange set i forhold til pladsens størrelse. Men dette er tilsyneladende helt normalt for tyske forlægninger, f.eks. var der på Fliegerhorst Grove 15 af hinanden uafhængige vandværker.