Vejspærring

På den nordlige side af broen over Salten Å, er det muligt at se fire beton (panser)spærringer. Tre på den vestlige side af vejen og en enkelt på den østlige side. Formålet med disse må have været, at forhindre at fjendtlige køretøjer kørte udenom broen, på vej til flyvepladsen, og de har dermed været med til at regulere trafikken. Men det har sikkert lige så meget været et spørgsmål om, at broen har været et naturligt “check-point” inden man kørte ind på flyvepladsens område.

På ydersiden af spærringerne, er der på hver siden af vejen nedrammet en spunsvæg. Denne stammer formodentlig fra anlæggelsen af betonbroen under krigen, eftersom vejen ligger i et højere niveau end det omgivende sumpede område. Det kan derfor tænkes at spunsvæggen også markerer afgrænsningen af beton spærringerne udad. Selvom der kun er fire tilbage i dag, er det muligt at der tidligere har været flere.

Tak til Dan Mouritzsen, Silkeborg Bunkermuseum, for oplysninger om denne lokalitet.