DDL

Undermenuen “DDL” omhandler perioden, hvor flyvepladsen blev anvendt af Det Danske Luftfartselskab (DDL). Dvs. perioden 1938-39 og 1942. Denne periode er inddelt i nedenstående emner.

1938

Beskrivelse af flyvesæsonen ’38 og de indledende begivenheder.

1939

Omtale af ’39 sæsonen og andre begivenheder, bl.a. en omfattende udvidelse.

1942

Pga. den strenge isvinter blev det nødvendigt at åbne en luftrute mellem København og Jylland.

Luftpost

Indeholder eksempler på luftpostkuverter sendt til og fra flyvepladsen.

Amiot 143

Beskrivelse af begivenhederne omkring et besøg på flyvepladsen af et fransk bombefly af typen Amiot 143.

Succes eller fiasko?

En vurdering af den Jyske Længderutes berettigelse.

Hærens Flyvetropper

Hærens Flyvertroppers ønske om at bruge pladsen i tilfælde af mobilisering.