Luftpost

Siden flyvemaskiner blev et udbredt transportmiddel, og luftpost blev almindelig, har frimærkesamlere brugt bl.a. indvielsen af nye ruter som påskud til at få lavet specialkuverter, for derigennem at markere begivenheden, og således også i forbindelse med flyvning til og fra Rye flyveplads.

Nederst på siden ses en række eksempler på forskellige luftpostkuverter.

Som det fremgår af de forskellige luftpostkuverter, er der nogle der ser ganske “officielle” ud, mens andre tydeligvis er hjemmelavede for at markere åbningen af den nye rute. Det er værd at bemærke, at flere af kuverterne fra ’42 er stemplet første gang den 28. januar, hvor ruten skulle være åbnet. Pga. dårligt vejr måtte indvielsen dog vente til dagen efter, hvilket også fremgår af stemplerne. Det ses også, at nogle af kuverterne er stemplet “Ry”, mens andre er stemplet “Aarhus”. Det skyldes at DSB i forbindelse med ruten i ’42 fragtede passagerer, gods og post mellem Århus og flyvepladsen, og posten til ruten kunne derfor indleveres i både Ry og Århus. Tilsvarende er kuverterne fra ’38 stemplet “Silkeborg”, fordi dette var det officielle navn, som indgik i fartplanen.

Luftpost sendt den 1. juni 1938 fra Silkeborg (kl. 16:45) til Aalborg (kl. 17:25) i forbindelse med åbningen af den jyske længderute.

Luftpost sendt den 1. juni 1938 fra Aalborg (kl. 10:10) til Hamborg, i forbindelse med åbningen af den jyske længderute, og derfra videre til Århus.

 

I forbindelse med den hårde isvinter i '42, blev der åbnet en rute mellem København og den tyske flyveplads på Rye, med en daglig afgang hver vej. Det er værd at bemærke, at flere af kuverterne fra '42 er stemplet første gang den 28. januar, hvor ruten skulle være åbnet. Pga. dårligt vejr måtte indvielsen dog vente til dagen efter, hvilket også fremgår af stemplerne.

Luftpost sendt fra København til Rye i forbindelse med åbningen af ruten mellem Rye og København i isvinteren '42. Pga. dårligt vejr blev åbningen af ruten udsat fra en 28. til 29. januar, hvilket forklare at brevet er stemplet begge dage.

Et er de tydeligvis mere hjemmelavede af slagsen. Afsendt fra Ry til København, i forbindelse med åbningen af ruten i '42.