Luftwaffe

Undermenuen “Luftwaffe” omhandler perioden under besættelsen, hvor pladsen var underlagt det tyske Luftwaffe. Denne periode er inddelt i nedenstående emner.

Flugstützpunkt-Kommando 18/XI Rye

Indeholder en beskrivelse af perioden hvor pladsen var underlagt Luftwaffe.

Angrebet på Norge

Tyske fly angreb i starten af maj 1940 de allierede tropper, som forsøgte en landgang i Norge.

RAF luftangreb

Indeholder en gennemgang af begivenhederne i forbindelse med det engelske angreb på pladsen den 2. maj 1940.

Stockholmsarkivet

Oplysninger om Rye flyveplads samlet i Stockholmsarkiv.

Efterretninger

Oplysninger indsamlet af den engelske efterretningstjeneste om Rye flyveplads.

Rye Kirkegård

Fortæller om tre tyske soldater som druknede i Salten Langsø i maj 1940.

Befrielsen

Begivenheder ved befrielsen og ugerne der fulgte.

Skæbnen beseglet

Efter krigen blev de tyske flyvepladser i Danmark besøgt af “Udvalget angaaende Flyvepladser i Danmark”

Mini ubåde

Ifølge vedholdende rygter blev der i krigens sidste del arbejdet med mini ubåde på flyvepladsen.

Luftwaffe i Danmark

Billeder fra andre tyske flyvepladser i Danmark.