Starten

Undermenuen “Starten” omhandler perioden fra pladsen blev grundlagt af Gunnar Larsen i 1935 og frem til at den blev anvendt som landingsplads for indenrigsflyvningen i 1938. Dvs. perioden 1935-38. Denne periode er inddelt i nedenstående emner.

Begyndelsen

Indeholder en beskrivelse af hvorfor der blev placeret en flyveplads på dette sted.

Gunnar Larsen

Indeholder en kort beskrivelse af flyvepladsens grundlægger – Gunnar Larsen.