Mini-ubåde

Det kan lyde underligt at nævne ubåde i forbindelse med en flyveplads, og især en flyveplads, der ligger midt inde i landet, forholdsvis langt fra havet. Men ikke desto mindre nævnes ubåde ofte i forbindelse med de tyske aktiviteter på Rye flyveplads.

I den sidste del af krigen steg den tyske bekymring for en allieret landgang i Danmark. En af metoderne til at imødegå en sådan invasion var udstationering af såkaldte K-Verband (Kleinkampfverband) enheder, for at forhindre en indtrængen gennem Kattegat.

Transport gennem Gl. Rye – efter sigende af en mini-ubåd. Billede via Lars Jakobsen.

De tyske mini-ubåde i Danmark var tilsyneladende primært af typerne Biber, Marder og Hecht.

Øjenvidner har beskrevet, hvorledes der kunne høres bankelyde og larm fra hangaren, og at der efterfølgende blev observeret V1 lignende konstruktioner. Netop ubåden af typen Marder, kan formodentlig forveksles med V1 rakettens krop. Marder var, sammen med forgængeren Neger, de første mini-ubåde, som blev bygget til Kriegsmarine, og bestod af to torpedoer ovenpå hinanden, hvor man havde fjernet sprænghovedet i den øverste, og i stedet indrettet et lille cockpit, dækket af en plexiglaskuppel. Det var ikke en decideret ubåd, men den kunne dog dykke.

Mini-ubåd af typen Marder fotograferet i 2004 da museet stadig hed Aalborg Søfarts – og Marinemuseum.

Billedet herover viser en tysk mini ubåd udstillet hos Aalborg Marinemuseum (nu Springeren – Maritimt Oplevelsescenter). Museet angav den tidligere til at være en Neger, men skriver tilsyneladende nu at det er en Marder.

Billedet herunder viser en tysk mini-ubåde af typen Molch fotograferet efter krigen ved Lynæs Fort. Billedet stammer fra Imperial War Museums arkiv.

Samling af Molch mini-ubåde bed Lynæs Fort den 15. maj 1945. Copyright: © IWM. Original Source: http://www.iwm.org.uk/collections/item/object/205160023

Herunder ses en tysk mini-ubåd af typen Marder fotograferet efter krigen ved Lynæs fort. Billedet stammer fra Imperial War Museums arkiv.

Mini-ubåd af typen Marder ved Lynæs Fort i maj 1945. Copyright: © IWM. Original Source: http://www.iwm.org.uk/collections/item/object/205160040

På baggrund af de omtalte øjenvidneberetninger, og et fotografi, der tilsyneladende viser transporten af en mini-ubåd gennem Gl. Rye, er der meget der taler for, at der faktisk blev arbejdet med mini ubåde på flyvepladsen, og der er også rygter om, at der skulle være lavet en betonrampe ved Mossø – tilsyneladende så de kunne afprøves i søen.

Det virker dog ikke sandsynligt at de er blevet bygget i hangaren, men man har måske anvendt hangaren, i et område med fred og ro, til at samle delene sendt fra Tyskland, inden de blev sendt videre ud til kysten, hvor de skulle bruges. Det har dog ikke været muligt at finde skriftlige beviser, som en gang for alle kan bekræfte formodningerne.

Ifølge ubekræftede rygter blev der prøvesejlet mini ubåde fra beton molen ved Ry Marina, som tyskerne skulle have bygget til formålet. Noget andet der taler herfor, er det faktum, at der ved befrielsen befandt sig mini ubåde at typen Molch i udkanten af Ry.

Betonmolen fotograferet i 2004.

For de fleste var den 5. maj 1945 en glædens dag, men for Ry egnen blev det også en dramatisk dag. I efteråret 1944 havde tyskerne beslaglagt en del af en privat skovvej i nærheden af Ry Mølle, og her, godt gemt i skoven, blev der anbragt nogle en-mands ubåde. I begyndelsen var der formodentligt tale om ubåde at typen Marder (el. Neger), men disse blev senere udskiftet med nogle større, formodentlig af typen Molch.

Ifølge en artikel i Annonce-Bladet for Ry kommune, den 3. maj 1995, drejede det sig om ca. 20 mini ubåde, og marinesoldaterne, som bevogtede ubådene, var indkvarteret på Ry Højskole.

Den 5. maj 1945 var Laust Bech cyklet til Ry for at handle, og på vejen tilbage var det ene dæk blevet fladt, uheldigvis ikke ret langt fra området der var beslaglagt af tyskerne. Da han tog efter sin cykelpumpe, blev han råbt an ad den tyske vagtpost, som visiterede ham. På vej væk derfra hilste Laust Bech på en anden cyklist, men den tyske vagt må af en eller anden grund have misforstået situationen. Resultatet blev i hvert fald, at den tyske vagt skød ham to gange, og Laust Bech døde omgående.

Nogle dage senere blev ubådene, under eskorte af modstandsbevægelsen, fragtet til Århus, hvor den tyske marine havde et depot, som var blevet overtaget af englænderne.