Kilder

Herunder ses en liste over litteratur, som alle mere eller mindre beskæftiger sig med Rye flyveplads. Listen er delt op i emner.

Generelt

 • Ry-egnen – et stykke Danmarkshistorie, af Povl Kastberg Krogh
 • Rypenyt 2, 1992: Historien om en flyveplads, af Povl Kastberg Krogh
 • Indad vundet – Tre slægter ved Salten Langsø 1898 – 1998

Civil flyveplads

 • Aarhuus Stiftstidende 12. maj 1938
 • Berlingske Tidende, august 1939
 • Betænkning afgivet af Udvalget angaaende Flyvepladser i Danmark, 1945
 • Danish Air Pilot – A Guide for Air Tourists and Air Travellers in Denmark, Det Kongelige Danske Aeronautiske Selskab
 • Dansk Trafikflyvning gennem 25 aar, af Knud Lybye
 • Det Danske Luftfartselskab 1918-68, Verdens ældste luftfartselskab og dets historie, af Povl Westphall
 • FLYV nr. 4 1935
 • FLYV nr. 10 1936
 • FLYV nr. 4 1938
 • FLYV nr. 5 1938
 • FLYV nr. 4 1939
 • Flyvning i Danmark i 50 år, af Søren Bertelsen
 • Horsens Folkeblad, august 1939
 • Jyllands-Posten, august 1939
 • Politiken, august 1939
 • Politiken 1942
 • Silkeborg Avis 1938
 • Silkeborg Avis 1939
 • Silkeborg Avis 1942
 • Flyvehaandbogen 1939: praktiske Oplysninger for Flyvere, Svæveflyvere, Modelflyvere og alle flyveinteresserede, redigeret af John Foltmann
 • Flyvehaandbogen 1940: praktiske oplysninger for flyvere, svæveflyvere, modelflyvere og alle flyveinteresserede, redigeret af John Foltmann

Militær flyveplads

 • Danske Forsvarsanlæg i 5000 År, III. del: Efter 1932, af Palle Bolten Jagd
 • Den Anden Verdenskrig, bind 3, af Janusz Piekalkiewicz
 • Flyvehistorisk Tidsskrift nr. 3-89
 • Flyvehistorisk Tidsskrift nr. 4-92
 • Luftkrig over Danmark, bind I, af Carsten Petersen
 • Luftkrig over Danmark, bind II, af Carsten Petersen
 • Luftkrig over Danmark, bind III, af Carsten Petersen
 • Luftstøttepunkt Rom – Flugstützpunkt Kdo.3/II Rom, af Jørgen Nielsen (link)
 • Luftværnsmæssige begivenheder under krigen 1939-45, Civilforsvarsstyrelsen
 • Silkeborg Avis 1945
 • Tyske Fly i Danmark 1940-45, Bind I, af Carsten Petersen
 • Tyske Fly i Danmark 1940-45, Bind III, af Carsten Petersen
 • Tyske Fly i Danmark 1940-45, Bind III, af Carsten Petersen
 • Vestallierede luftangreb i Danmark under 2. verdenskrig, bind 1 og 2, af Henrik Skov Kristensen m.fl.
 • De danske militære flyverstyrkers udvikling 1910-1940, af Paul E. Ancker
 • Jørn Junker, Århus
 • Dan Mouritzsen, Silkeborg Bunker Museum
 • Tobrouks Typologie, Atlantikwall – Südwall, af Alain Chazette mfl.
 • Atlantic Wall Typology, af Rudi Rolf
 • Gefechtstand Silkeborg Bad – Det tyske militære hovedkvarter på Silkeborg Bad, af Dan Mouritzsen
 • Flugplatz Aalborg-See – Den tyske Vandflyveplads i Aalborg 1940-45, af A.C. Johansen
 • Flugplatz Aalborg-Ost – Den tyske udbygning af Rørdal flyveplads i Aalborg 1940-45, af A.C. Johansen
 • Esbjerg Flyveplads 1940 til 1945 – Esbjerg Flyveplads 1940 til 1945, af  Torben Thorsen og Morten S. Jensen
 • Angrebet på Værløse flyveplads den 9. april 1940, af Hans A. Schrøder
 • Fall Weserübung, Planer-Dokumenter-Kort, af L-E v. Allin
 • “Weserübung” Die deutsche Besetzung von Dänmark und Norwegen 1940, 2. udgave, af Walther Hubatsch

Flygtningelejr

 • Brædstrupegnens Hjemstavnsforenings Årsskrift 1987
 • De tyske flygtninge i Danmark 1945-1949, af Henrik Havrehed
 • Drivtømmer – Tyske flygtninge i Danmark 1945-1949, af Arne Gammelgaard
 • Silkeborg 1940 – 1945, besat og befriet, af Jan Horskjær

Arkiv

 • Aalborg Stadsarkiv
 • Brædstrupegnens Hjemstavnsforening, Lokalhistorisk arkiv
 • Byarkivet i Horsens
 • Danmark set fra luften – før Google
 • Ry Lokalarkiv
 • Silkeborg Arkiv