Helmut

Baseret på notater nedskrevet af Helmuts datter, Sharon, er der oprettet en side, som fortæller om Helmuts oplevelser som tysk flygtning på Rye Flyveplads i perioden 9. juli 1945 til 12. november 1947. Oplysningerne er suppleret med arkivalier fra Rigsarkivet.

Stor tak til både Helmut og Sharon, for at dele Helmuts beretning, og for deres tilladelse til publicere den på ryeflyveplads.dk

Se mere her.

Tegning af Casino

Siden med beskrivelse af det tyske O-Heim, der fungerede som indkvartering af bevogtningsmandskabet under flygtningelejren, er opdateret med tegninger af “Casino” barakken og den nærliggende barak nr. 242 fra Rigsarkivet.

Se mere her.

Administrationsbarak

Siden omhandlende den tyske kostforplejning er opdateret med tegning og kort, som viser anvendelsen som administrationsbygning i tiden som flygtningelejr.

Både kort og tegning stammer fra Rigsarkivets materialer om Ry flygtningelejr.

Se mere her.