Om ryeflyveplads.dk

Baggrund

Denne hjemmeside er blevet til i erkendelse af, at der ikke findes meget tilgængeligt materiale om Rye flyveplads, specielt ikke på internettet. Det er håbet, at denne hjemmeside kan bidrage til at give en større viden om denne, næsten glemte flyveplads.

Baggrunden for hjemmesiden er en grundig gennemgang af tilgængelig litteratur. Det drejer sig både om bøger og specielt avisartikler fra dengang i 1930’erne og 40’erne, hvor der var tale om en aktiv flyveplads.

Bemærk venligst at dette udelukkende er en privat hjemmeside, udarbejdet af webmaster, til beskrivelse af områdets historie. Derudover har siden intet at gøre med den nuværende drift og anvendelse af området, og siden har ingen kontakt eller relationer med områdets ejerkreds. Området ligger i dag stort set øde hen, og har i dag udelukkende en historisk relation til flyvning. Hjemmesiden har således udelukkende til formål at beskrive pladsen som et stykke lokalhistorie, og har på ingen måde til hensigt at gøre stedet til et turistmål – hvorvidt der skal reklameres for pladsen som historisk turistmål må være op til pladsens ejer eller nærmeste turistbureau.

Tak til

Mange personer fortjener en stor tak i forbindelse med udarbejdelsen af denne hjemmeside (i tilfældig rækkefølge):

 • Jørn Junker
 • Dan Mouritzsen
 • Hanne Arent
 • Ann Kirstin Heide
 • Marie Krogh
 • Per Møller
 • Per Hundrup
 • Arnaud Prudhomme
 • H. C. Grosbøll-Poulsen
 • Allan Pelch
 • Lars Jakobsen
 • Björn Larsson
 • Anders Johansen
 • René Dolfsma
 • Bodil Møller Knudsen
 • Michaël (SES) Svejgaard
 • Jess Petersen
 • Arne Mathiesen
 • Joachim Lund
 • Stig Rohde Andersen
 • Kaj Ahlburg
 • Annette Jakobsen
 • Og mange flere

Webmaster

Kim F. Siefert
Vestre Alle 45
7430 Ikast

Billeder

Hvis andet ikke er angivet, stammer alle billeder fra webmaster.
Alle historiske fotos og kort anvendes efter aftale med arkiver eller privatpersoner. Kontakt venligst webmaster hvis du mener fotos eller kort anvendes uden forudgående aftale.

Alle farvebilleder må kopieres med tydelig kildeangivelse, med mindre en anden fotograf end webmaster er angivet. Al tekst må anvendes med tydelig kildeangivelse.

Ikoner laver af Vectors Market og DonosoftLabs via Flaticon.