Barak 203

Et sted på den gamle flyveplads ligger en betonpæl med nummer 203.

Barak nr. 203 (2004)

Det er formodentlig en pæl der har stået uden for en af barakkerne på flygtningelejren, for at kunne identificer de enkelte bygninger.

Barak nr. 203 lå i nærheden af kirkegården og kommandobunkeren, og ses på nedenstående kortudsnit over flygtningelejren fra 1948.

Udsnit at tegning lavet af Registreringskontoret Ry i februar 1948, som viser bygningerne i området ved kirkegården og kommandobunkeren. Barak 203 ses i den røde cirkel. Venligst udlånt af Ry Lokalarkiv via Støtteforeningen for Ry Lokalarkiv ©

Ved hjælp af kortet fra flygtningelejren, er det muligt at finde barark 203 på luftfotos, som det ses herunder. Barak 203 er markeret med en rød cirkel.

Barak 203 ses på luftfotos af flygtningelejren i den røde cirkel. Udsnit af Sylvest Jensen Luftfoto via Det Kgl. Bibliotek ©

Der er uvist hvad barak 203 har været brugt til, og om den har haft nogen speciel funktion. Hvis nogen læser ligger inden en med forklaring til de forskellige bygningsnumre, må de meget gerne kontakte webmaster.

Hos Museet på Gl. Rye Mølle findes en tilsvarende betonpæl med nummer 112. Teksten i udstillingen siger “…formodentlig lavet, da Rye Flyveplads var besat af det tyske militær“. Der er dog mere sandsynligt, at disse betonpæle stammer fra flygtningelejren.

Barak 112 (2021)

Både barak 112 og 203 ses på nedenstående korudsnit over flygtningelejren.

Barak 112 ses i orange cirkel, mens barak 203 er markeret med rødt. Udsnit at tegning lavet af Registreringskontoret Ry i februar 1948, som viser bygningerne i området ved kirkegården og kommandobunkeren. Venligst udlånt af Ry Lokalarkiv via Støtteforeningen for Ry Lokalarkiv ©

Barak nr. 112 ses i den røde cirkel på luftfotoet herunder. Den ligger lige til højre for kommandobunkeren.

Barak 112 ses på luftfotos af flygtningelejren i den røde cirkel. Udsnit af Sylvest Jensen Luftfoto via Det Kgl. Bibliotek ©