Oprydning

Denne side er under opbygning, men kommer til at indeholde informationer, primært baseret på notitser og artikler i aviser, om nedbrydningen af flygtningelejren på Rye flyveplads.

Salg af barakmaterialer fra “Flygtningelejren Ry”, Århus Stiftstidende den 26. juni 1949