Oprydning

Denne side er under opbygning, men kommer til at indeholde informationer, primært baseret på notitser og artikler i aviser, om nedbrydningen af flygtningelejren på Rye flyveplads.

Salg af barakmaterialer fra “Flygtningelejren Ry”, Århus Stiftstidende den 26. juni 1949

Ry Postkontor

Indtil 1948 fungerede stationen i Ry også som postekspedition, men i 18. august 1948 blev det første selvstændige posthus oprettet i en barak fra flygtningelejren ved Rye flyveplads.

Vejviserstenen i krydset Klostervej-Kyhnsvej, til venstre ses posthuset i den tidligere barak fra flygtningelejren – formodentlig en gang i 1950’erne. Venligst udlånt af Ry Lokalarkiv via Støtteforeningen for Ry Lokalarkiv ©

I 1964 blev et nyt posthus indviet som erstatning for den gamle barak. Postekspeditionen blev i 2005 flyttet til Kvickly.

Postbiler og personale foran posthuset i 1963. Venligst udlånt af Ry Lokalarkiv via Støtteforeningen for Ry Lokalarkiv ©  

Placeringen af posthuset ses tydeliget herunder på luftfoto fra 1958.

Ry Posthus set fra luften i 1958. Udsnit af Odense Luftfoto via Det Kgl. Bibliotek.