Hærens Flyvertropper

Siden om Hærens Flyvertroppers besøg på Rye flyveplads i 1938 og 39 er opdateret med billede fra Århus Stiftstidende og Aarhus Stadsarkiv.

Se mere her.