Hærens Flyvertropper

Siden om Hærens Flyvertropper er opdateret med foto af chefen for Jydske Flyverafdeling oberstløjtnant Tage Andersen og chefen for Sjællandske Flyverafdeling oberstløjtnant Bjarkov foran hangaren på Rye flyveplads.

Stor tak til Janne Marie Barslev, Aarhus Stadsarkiv.

Se mere her.