Beton bunker

Kommandant bunker (link)

Gefechtsstand – Kommandobunker (link)

Telefon Unterstand (link)

Maskingeværbunker, Bauform 58c (øst) (link)

Maskingeværbunker, Bauform 58c (vest) (link)

Maskingeværbunker, Bauform 58c (Kragsøgård) (link)

Infirmeri (link)