Infirmeri

Ikke langt uden for Gl. Rye anlagde tyskerne under krigen et infirmeri, der også blev anvendt under pladsens tid som flygtningelejr. Infirmeriet bestod bl.a. af nedenstående, næsten 50 m lange bunker, samt nogle barakker. Vægge og loft i bunkeren havde en tykkelse på 50 cm. Bunkeren blev formodentlig opført i 1942, idet en tegning med titlen “Revierbunker – Flugplatz Rye” fra Bauleitung der Luftwaffe Grove (Karup) er dateret 25. juni 1942 (Revier er det tyske ord for infirmeri). Ifølge tegningen havde bunkeren en vægtykkelse på 50 cm.

Infirmeri bunkeren baseret på originaltegning fra “Bauleitung der Luftwaffe Grove” dateret 25. juni 1942

Efter krigen blev der opført en hjemmeværnsgård oven på bunkeren. I dag ligger resterne af infirmeriet lige uden for bygrænsen, men under krigen var byen meget mindre, og infirmeriet lå således et godt stykke fra byen. Der er dog ikke meget tilbage, som vidner om stedets historie, idet bunkeren desværre er blevet revet ned.

Ud over selve infirmeribunkeren bestod området som nævnt også af nogle andre bygninger. Der findes en lille betonbygning ved det hus, der er opført i nærheden af, hvor infirmeriet lå, som formodentligt har været en del af infirmeri komplekset – muligvis det beskyttelsesrum der ses på tegningen længere nede.

Luftfoto af flygtningelejren viser tydeligt infirmeriet. Udsnit af Sylvest Jensen Luftfoto via Det Kgl. Bibliotek.

Derudover fandtes der fire bygninger, hvoraf de to tydeligt fremgår af ovenstående luftfoto. De to sidste er gemt bag en tæt granbevoksning. Fundamentet af den mindste bygning findes stadig (2004), som har været ca. 6 x 12 meter stor, men er i dag beliggende på privat område.

Tegning over flyvepladsen dateret 28-10-40 af ukendt oprindelse. Tegningen viser tydeligt sygebarak og tilhørende beskyttelsesrum. Et pumperum forsynede infirmeriet med vand. Venligst udlånt af Ry Lokalarkiv via Støtteforeningen for Ry Lokalarkiv ©

Kortet hverover viser området omkring infirmeriet, som det tilsyneladende så ud i oktober 1940. Der ses tydeligt en barakgruppe sydvest for infirmeriet, som formodentlig har været tilknyttet hertil, samt et pumperum der forsynede infirmeriet med vand.

Udsnit at tegning lavet af Registreringskontoret Ry i februar 1948, som viser bygningerne ved infirmeriet/lazarat. Venligst udlånt af Ry Lokalarkiv via Støtteforeningen for Ry Lokalarkiv ©

Ovenstående udsnit af tegning over flygtningelejren, lavet af Registreringskontoret Ry i februar 1948, viser fire bygninger. De to ses tydelige på luftfoto af Sylvest Jensen Luftfoto, mens de to nordligste næsten er skjult af træerne.