Kaptajnen

Umiddelbart efter broen over Salten Å, går der en vej ind mod Gudenåmuseet, som ligger øst for flyvepladsen. Her kan man stadigt se en af de gamle originale tyske barakker. Husene i området anvendes i dag som feriehuse, og de fleste af husene er af nyere dato, men det store hus – “Kaptajnen” – stammer fra krigens tid. Barakken blev opført i 1942 og er på 150 m2.

Kaptajnen i 2004.

Huset udlejes gennem GudenåFerie. For enden af denne bygning, ned mod åen, ligger en lille, delvis nedgravet betonbunker, som tilsyneladende engang har haft et skråt tag. Den har formodentlig fungeret som vandværk eller beskyttelsesrum.

Lille beton bunker ved Kaptajnen.

Barakken benævnes på et tysk kort som O.H., en forkortelse af Offiziersheim.
Den har muligvis fungeret som hjem for den tyske pladskommandant.

Barakken blev tidligere betragtet som Bauleitung, men denne lå på den nordlige side af Salten Å.

“Kaptajnen” er den eneste originale tyske barak på flyvepladsens område i dag. Efter krigen blev den anvendt som bolig for flygtningelejrens kommandant, som indtil 1947 var Kaptajn Hjelmfeld, og senere Kaptajn Christensen – deraf navnet “Kaptajnen”. Da flygtningelejren blev nedlagt i 1948, blev “Kaptajnen”, i lighed med de øvrige barakker og inventar, solgt, og derefter brugt som sommerhus.

I 1952 blev der flyttet en gammel mandskabsbarak fra flyvepladsen til Gl. Rye Mølle, hvor den blev brugt som kornlager. Den rummer i dag en del af udstillingen på museet.