Nedgravet bygning ved trekanten

Bygningen ligger hvor vejen mod Addit går fra betonvejen. Spredt i området ligger der en håndfuld af disse nedgravede murstensbygninger, af varierende størrelse og udformning, med betontag.

Nogle af dem er stadig i rimelig god stand, mens andre er præget af sammenstyrtninger. Nogle af dem har tilsyneladende haft indgang gennem taget, mens andre, som denne, har haft trappenedgang. Denne har muligvis været brugt som vagtbygning.

Bygningen måler ca. 6 x 10 meter.

Denne bygning fremgår ikke af kort over flygtningelejren fra 1948, så den har tilsynladende kun haft en funktion under besættelsen, eventuelt som vagtpost til bevogtning af vejen ind til flyvepladsen.

Udsnit at tegning lavet af Registreringskontoret Ry i februar 1948, hvor den omtalte bygning ikke vises. Venligst udlånt af Ry Lokalarkiv via Støtteforeningen for Ry Lokalarkiv ©

Til gengæld ses en anden lille bygning langs betonvejen, som på en skitse fra 1947 kaldes “betonvagten”.

Udsnit af skitse over flygtningelejren fra 1947. Her ses “betonvagten”, som lå ikke langt fra den nedgravede bygning. Venligst udlånt af Ry Lokalarkiv via Støtteforeningen for Ry Lokalarkiv ©

Betonvagten ses også på nedenstående udsnit af luftfoto over flygtningelejren i den grønne cirkel, mens den nedgravede bygning er placeret i den røde cirkel.

Den nedgravede bygning kan svagt anes i den røde cirkel, mens “betonvagten” er placeret i den grønne cirkel. Udsnit af Sylvest Jensen Luftfoto via Det Kgl. Bibliotek.