O-Heim/Politiskole

Stedet benævnes nogle steder som “Kasino” eller “Casino”, ikke fordi der har lagt et spillekasino ved flyvepladsen, men fordi kasino på tysk også kan betyde Speiseraum für Offiziere – altså en officersmesse.

På den nordlige side af Salten Langsø anlagde tyskerne Offizier-Heim (O-Heim), der fungerede som beboelses- og kantinebygning for officererne. På et kort over flygtningelejren fra 1948, er stedet angivet som “Politikasernen”, idet den efter krigen fungerede som uddannelsessted. Nedenstående grafik viser en skitse over de forskellige bygningsrester, der findes i området, hvor politiskolen var placeret. Da det kun er en skitse, er den indbyrdes afstand og placering ikke nødvendigvis helt korrekt. De ovale markeringer viser placeringen af en bunke murbrokker, så det er ikke sikkert, at der har været en bygning på disse steder.

Som det ses, har der tilsyneladende kun været en enkel bygning på nordsiden af vejen, mens resten er placeret på en næsten lige linie syd for vejen.

Tegning over flyvepladsen dateret 28-10-40 af ukendt oprindelse. Tegningen viser officersmessen med tilhørende pumperum. Venligst udlånt af Ry Lokalarkiv via Støtteforeningen for Ry Lokalarkiv ©

De mest markante rester af officersmessen, som den kaldes på kortet dateret 28-10-40, er pumperummet og kælderen til officersmessen. Nedenstående billeder viser pumperummet, der minder meget om de øvrige pumperum med relation til flyvepladsen.

Pumperum ved officersmesse.

Klæderne til officersmessen mindre meget om en anden kæder med tilknytning til kostforplejningen, der var placeret på selve flyvepladsen.

Kælder under officersmessen.

De har formodentlig begge haft samme funktion, evt. til opbevaring, i tilknytning til et køkken. Baser på en skitse fra Ry Lokalarkiv, var køkkenet netop placeret i denne ende af bygningen.

Den tyske Offizier-Heim ses her i midten af billedet, på nordsiden af Salten Langsø. Foto: Royal Air Force luftfoto 1945 via Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, historiskekort.dk

Udover disse to regulære bygninger, består de resterende bygningsrester udelukkende af fundamenter, formodentlig til barakker. Nogle af dem er muret, og der kan også ses betonfundamenter, i form af klodser, ovenpå hvilke barakkerne har været placeret.

Udsnit at kort lavet af Registreringskontoret Ry i februar 1948, som viser bygningerne ved officersmessen, som på det tidspunkt fungerede som politikaserne. Venligst udlånt af Ry Lokalarkiv via Støtteforeningen for Ry Lokalarkiv ©

luftfoto fra 1954 ses de fleste af fundamenterne som et lyst område, mens nogle enkelte er noget sværere at få øje på. Umiddelbart øst for området med fundamenter ses en mindre bygning, som stadig findes i området. Den var sandsynligvis beslaglagt af tyskerne under krigen, pga. den nære placering i forhold til både selve flyvepladsen, på den modsatte side af søen, og O-Heim.

Tværsnit af kælderen baseret på egne opmålinger.

Nedenstående to skitser er rentegninger af skitser fra Ry Lokalarkiv af ukendt oprindelser, og viser i følge skitsen indretningen i 1947. Formodentlig har den tyske Offizier-Heim haft nogenlunde samme indretning under besættelsen. Tak til Stig Rohde Andersen for besøg på Ry Lokalarkive og fotografering af dokumenterne.

Indretning af politikasernen i 1947 (bygning 243). Baseret på skitse fra Ry Lokalarkiv via Stig Rohde Andersen.
Indretning af politikasernen i 1947 (bygning 242). Baseret på skitse fra Ry Lokalarkiv via Stig Rohde Andersen.

I et dokument på Rigsarkivet, dateret 11. april 1947, findes følgende beskrivelse af den store barak (den nævnte tegning er ikke længere tilknyttet dokumentet):

[…] at der til underbringelse af bevogtningsmandskabet ved flygtningelejren på Ry Flyveplads blandt andet benyttes en barak, “Casino” kaldet, der er opført af de tyske myndigheder og har været benyttet til kvarter for tyske officerer. Barakken har efter 5. maj 1945 været benyttet af bevogtningsmandskabet ved flygtningelejren, og den er overtaget af politiet i oktober-november 1946. Der vedlægges en tegning over barakken, der har et gulvareal på 916,7 m2.
Den indeholder:
1 stor opholdsstue
1 stor spisestue
1 stort køkken med tilhørende rum
2 store værelser og
21 værelser, hvoraf det mindste er 17,0 m2 og det største 24,5 m2, og på disse 21 værelser er der håndvaske.
Der findes de fornødne toiletrum, og der er et karbad og to brusebade.
Ved toiletrummet findes centralvarmekedel, der dog kun kan benyttes til opvarmning af vand.

Der findes ret gode kakkelovne eller kaminer på alle værelser.
Barakken er opført af træ, og den er i en ret god stand. Under opholdsstue og spisestue er der murværk og murede piller, så der er god plads til kartofler og nogen plads til brænde, og under køkkenet er der er kælder. Den øvrige del af barakken er opført på træpæle.

Kilder

Arkiver:
Ry Lokalarkiv (M78)
Rigsarkivet (OX-2D20, pakke nr. 3)