Vandværk ved sommerhuse

Bag det sted hvor den hesteskoformede bygning lå, ligger der en nedgravet bygning – ikke meget andet end taget af beton er synlig i dag. Placeringen viser, at den har haft en tilknytning til det nærliggende bygningskompleks. Der er tilsyneladende stadig rester af den oprindelige indgangsluge tilbage, selvom det meste er rustet væk. Selve indgangen er normalt dækket af en gammel blik-tagplade og grene, for at beskytte mod det forholdsvis dybe hul.

Pumperum ved sommerhuse.

Bygningen er inddelt i to rum. Det forreste rum indeholder indgangen, og noget der kunne minde om en (hånd)vask. Den mest markante struktur i det bagerste rum, er en betonsokkel på ca. 1 x 1 meter, hvorpå der er monteret to jernsokler. Disse to jernsokler har formodentlig været anvendt til montering af en motor eller lignende Udover indgangshullet er der yderligere et hul i taget. Dette hul befinder sig ikke langt fra de to jernsokler, hvilket antyder at der muligvis har gået nogle rør herfra op gennem taget.

Pumperummet ligger godt skjult og det meste ligger under jorden.

Umiddelbart bag betonsoklen er der et vandfyldt hul i gulvet med et betonrør. Ved siden af er der et andet, mere groft hul, som tilsyneladende fortsætter under gulvet. De vandfyldte huller i gulvet, hullet i taget og jernsoklerne viser, at pumpestation eller pumperum, i lighed med flere andre af forskellig udformning rund om i området.

Indre af pumperum med rester af installationer i 2003.

Den primære funktion har formodentlig været at levere vand til den nærliggende vaskebarak, der ses som den lille bygning på nedenstående luftfoto af flygtningelejren.

Barakker og vaskebarak som pumperummet forsynede med vand. Det er muligvis pumperummet der kan skimtes bag barakken til venstre. Udsnit af Sylvest Jensen Luftfoto via Det Kgl. Bibliotek.