Flak-stilling

Flak-stillig nord for Lysholtgård (link)

Flak-stilling øst for Gl. Rye Mølle (link)