Flak-stilling

Formodentlig har igen af Flak-stillingerne – forkortelse af det tyske ord Flugabwehrkanone (eller Fliegerabwehrkanone), altså antiluftskyts) – været indrettet til deres egentlig formål, men måske blot været forberedt på operativ indsats. Flak-stillingerne er placeret nord for flyvepladsen, i nærheden af Gl. Rye Møller, og umiddelbart syd for pladsen ved Lysholtgård. Derudover findes en stilling vest for pladsen, og én tæt på en gruppe af R58c bunkere. Sidstnævnte er muligvis lavet senere af Hjemmeværnet.

Flak-stillig nord for Lysholtgård (link)
Her var der oprindeligt tre stillinger, men den ene er blevet pløjet bort.

Flak-stilling øst for Gl. Rye Mølle (link)
Her anlagde tyskerne seks Flak-stillinger, men de fleste er blevet pløjet bort, så der nu kun med sikkerhed kan identificeres to.