Flak-stillig nord for Lysholtgård

I skrænten nordvest for Lysholtgård ved Vissingkloster indrettede tyskerne et parkeringsanlæg til pladsens køretøjer, bl.a. til den lange Culemeyer blokvogn.

På luftfoto af flygtningelejren ses den ene af de tre flak-stillinger i nederste højre hjørne. Denne er senere fjernet, men de to resterede kan stadig ses. Udsnit af Sylvest Jensen Luftfoto via Det Kgl. Bibliotek.

Umiddelbart bag dette område, med parkeringsanlæg, placerede tyskerne tre Flak-stillinger (Fliegerabwehrkanone eller Flugabwehrkanone), dvs. antiluftskytsstillinger.

To af disse stillinger kan stadigt ses i dag, om end vind og vejr har gnavet godt i jordstillingerne. Den tredje er senere blevet pløjet bort. Hver stilling bestod af en cirkelrund jordvold med en udgang bagtil. Mandskabet opholdt sig i et mandskabsskur, der var gravet ned i et stort hul umiddelbart bag stillingen, så man i tilfælde af alarm hurtigt kunne bemande stillingen. Billedet herunder viser resterne af en af de to tilbageværende Flak-stillinger.

Volde til Flak stilling (2006).

Dan Mouritzsen, Silkeborg, har skrevet en god artikel om tyske Flak stillinger (læs mere her). Bag de cirkelrunde jordvolde, der har indeholdt let Flak (“Leichte”, 2-5 cm), kan man tydeligt se hvor mandskabs “hytterne” har været, i form af store dybe huller, der markant skiller sig ud fra det omgivende terræn.

Hul til mandskabsskur (2006).

Billedet herovere viser et sådant hul. Flak-stillingens formål har nok dels været at forsvare parkeringsanlægget nedenfor, og dels at forsvare selve flyvepladsen mod angribende fly fra syd. Stillingerne var dog primært skinstillinger, for at vildlede og give fjenden et forkert indtryk af forsvaret af pladsen, og der har formodentlig aldrig været placeret våben i stillingerne.

Skyggekort viser tydeligt parkeringsanlægget og de to flak-stillinger bagved (markeret med rødt).  Kortudsnit: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering via Kortviseren.dk

Tak til Dan Mouritzsen, Silkeborg, for oplysninger om denne lokalitet.