Flak-stilling øst for Gl. Rye Mølle

I området øst for Gl. Rye Mølle findes resterne af to flak-stillinger (antiluftskyts), placeret langs kanten af en stejl skrænt. Luftfotos af området fra 1954 viser tydeligt placeringen af seks Flak-stillinger med tilhørende udgravninger til “mandskabs hytter”. De fleste var placeret på marken og er for længst pløjet bort, men i hvert fald to har overlevet. Luftfoto fra 1945 viser, at der oprindeligt har været 7 flak-stillinger i dette område.

På 1957 luftfoto af nærliggende gård ses flak-stillingerne på marken tydeligt i baggrunden. Udsnit af Sylvest Jensen Luftfoto via Det Kgl. Bibliotek.

Billedet herunder viser den østligste af de to tilbageværende flak-stillinger. Udgravningen til mandskabet ved denne stilling er placeret lidt øst herfor. Stillingerne har formodentligt aldrig været armeret, og de har sikkert højest været klargjort til brug i tilfælde af, at der skulle blive brug for dem.

Den ene af to tilbageværende stillinger (2004).

Nedenstående RAF luftfoto fra 1945 viser 7 flak-stillinger på marken ved gården Aldersro, nord for Galgebakken.

Luftfoto fra 1945 viser 7 flak-stillinger, i midten af billedet, på marken nord for Galgebakken. Udsnit af Basic Cover 1945, rute E29 foto nr 0116 via Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, historiskekort.dk

På luftfoto fra maj 1954 ses, at den ene af de 7 flak-stillinger er fjernet, mens der stadig er 6 velbevarede stillinger. I dag er det kun muligt med sikkerhed at identificere to af stillingerne, som er placeret ved kanten af skrænten.

I 1954 ses kun 6 flak-stillinger på marken og kanten af marken. Udsnit af Basic Cover 1954, sortie S4036 rute F118 foto nr 114 via Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, historiskekort.dk

De runde jordvolde markerer selve flak-stillingen, mens de firkantede jordvolde markerer udgravninger til “mandskabs hytter”.

Den ene af to tilbageværende stillinger (2004).