Barak 7 og 8

De to tyske barakker nr. 7 og 8 lå på den modsatte side af Gammel Ryevej, i forhold til Kostforplejningen. Disse numre blev bibeholdt i tiden som flygtningelejr, som det fremgår af nedenstående kortudsnit.

Udsnit af kort udført af Registreringskontoret Ry i februar 1948. De to tyske barakker nr. 7 og 8 ses i den røde cirkel med den tilhørende vaskebarak. Venligst udlånt af Ry Lokalarkiv via Støtteforeningen for Ry Lokalarkiv.

Der er ingen rester tilbage af de to barakker, men nogle få rester af den tilhørende vaskebarak kan stadig ses.

En fordybning i terrænet og nogle få betonrester viser placeringen af vaskebarakken (2022).

Denne type barakker var typisk for barakker ved Rye Flyveplads, og i alt fem gruppe blev opført af den tyske besættelsesmagt, bestående af to store barakker med en mindre vaskebarak i midten. Barakgruppen i udkanten af Gl. Rye blev dog formodentlig fjernet af tyskerne selv efter forholdsvis kort tid.

De to tyske barakker med vaskebarakken i midten ses tydeligt på dette luftfoto af flygtningelejren. Barakkerne foran og bagved er bygget til flygtningelejren. Ovenover ses den oprindelige tyske kostforplejning. Udsnit af Sylvest Jensen Luftfoto via Det Kgl. Bibliotek.

Begge barakker og vaskebarak ses på et kort dateret 28. oktober 1940, så de må være bygget forholdvis kort tid efter den tyske overtagelse af flyvepladsen.

Kort over flyvepladsen dateret 28-10-40 visse de to barakker og vaskebarak sammen med kostforplejningen, der fejlagtig er benævnt “Økonomibarak”. Venligst udlånt af Ry Lokalarkiv via Støtteforeningen for Ry Lokalarkiv ©

Nedenstående luftfoto viser området omkring barakt 7 og 8 i 1945.

Royal Air Force luftfoto 1945 via Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, historiskekort.dk