Fundament ved grusvej

I krydset sydvest for Brudesø ligger der nogle fundamentrester lidt inde i skoven. Placeringen tær på flyvefeltet kunne tyde på, at bygningen har haft tilknytning hertil. Et sted på fundamentet stikker der et rusten jerntrin ud af betonen, som det ses på billedet herunder.

Fundament ved grusvej (2006).

Meget tyder på, at der har været en form for kælder under den bygning, der har stået på fundamentet. Det ser i hvert fald ud til, at trinene fortsætter nedad under jorden.

To synlige jerntrin (2004).

Der er to synlige trin over jorden og minimum yderligere et under det vand, der har samlet sig ved fundamentets kant – afhængig af årstiden.

Tegning over flyvepladsen dateret 28-10-40 af ukendt oprindelse. Tegningen viser en branddam, som muligvis kan være de fundamentrester der omtales på denne side. Vejen nord om Brudesø blev senere flyttet, så den gik syd om søen som i dag. Det der ses om beskyttelsesrum må være kommandobunkeren. Venligst udlånt af Ry Lokalarkiv via Støtteforeningen for Ry Lokalarkiv ©

At der har samlet sig vand ved fundamentet, tyder på at noget under jorden forhindre det i at komme væk, hvilket understøtter teorien om en kælder.