Fundament ved sportsplads

Overfor de to kældre ved kostforplejningen, ligger resterne af fundamentet fra en mindre barak. Den har muligvis haft tilknytning til den sportsplads, som tyskerne anlagde overfor. Der er dog ingen spor tilbage af denne sportsplads.

Der må være tale om bygningen markeret med rødt, som er en af de oprindelige barakker tyskerne byggede på flyvepladsen. Udsnit af Sylvest Jensen Luftfoto via Det Kgl. Bibliotek.

Ovenstående luftfoto af flygtningelejren viser bygningen, som fundameterne må stamme fra, markeret med rødt. Kostforplejningen og et par andre oprindelige tyske bygninger ses også.

Fundamentrester