Fundamenter ved Blidsø

I nærheden af Blidsø findes en række fundamentrester af bygninger spredt rundt i skoven. Engelske luftfotos viser, at der har ligget et hesteskoformet barakkompleks der hvor vejen går ned mod Blidsø, som også ses på nedenstående kortudsnit over flyvepladsen.

Tegning over flyvepladsen dateret 28-10-40 af ukendt oprindelse. Tegningen viser en barakgruppe ved Blidsø. Venligst udlånt af Ry Lokalarkiv via Støtteforeningen for Ry Lokalarkiv ©

I området findes der rester af både de lange barakker og den mindre vaskebarak. Vaskebarakken ses i midten med hvid skorsten.

Barakkerne ved Bildsø ses tydeligt på luftfoto af flygtningelejren. Vaskebarakken ses som den lille bygning i midten med skorsten. Udsnit af Sylvest Jensen Luftfoto via Det Kgl. Bibliotek.

Flere steder i området på og omkring flyvepladsen findes de karakteristiske betonklodser, som flere af barakkerne har stået på.

Fundamentrester ved Blidsø.

Tre andre steder på pladsen har der været placeret hesteskoformede barakgrupper, nemlig overfor den tysk anlagte sportsplads, i sommerhusområdet ved Salten Å og i nærheden af infirmeriet. Blidsø er i øvrigt perfekt til badning, så området har uden tvivl været attraktiv blandt de tyske soldater om sommeren og senere flygtningene. På ovenstående luftfoto ses også en badebro, tilsyneladende med et tårn til udspring. Badebroen ses også på engelske luftfotos fra besættelsestiden.

Typiske fundamentrester fra barak ved Blidsø.

Der ser ikke ud til at være opført flere bygninger her til flygtningelejren, end de der allerede lå der ved krigens afslutning. Bygning 9a og 62 er opført under besættelsen, men efter kortet fra 1940 er tegnet.

Udsnit at tegning lavet af Registreringskontoret Ry i februar 1948, som viser bygningerne ved Blidsø. Venligst udlånt af Ry Lokalarkiv via Støtteforeningen for Ry Lokalarkiv ©