Fundamenter ved Ryelund

Et stykke inde ad grusvejen, i nærheden af Ryelund, ligger der inde i skoven resterne af tre bygninger, som vist på grafikken til venstre. Den vestligste af de tre bygninger har været placeret oven på fire betonklodser af størrelsen 70 x 70 x 130 cm. At dømme efter fundamenterne, har bygningen været ca. 4 x 11 m stor.

Kort over flyvepladsen dateret 28-10-40 af ukendt oprindelse. Tegningen viser tydeligt barakkerne i nærheden af Ryelund og tæt derpå en branddam. Venligst udlånt af Ry Lokalarkiv via Støtteforeningen for Ry Lokalarkiv ©

Bygningen i midten er ca. 9 x 20 m stor, og har en meget karakteristisk fordybning i den østlige ende af bygningen. I den sydlige ende af denne fordybning, ser der ud til at have været et hul/udgang ud til en lille udbygning. Denne bygning har jævnfør overstående kort fungeret som vaskebarak med forbindelse til et pumperum, der også forsynede infirmeriet.

Betonklodser som fundament til barak.

Fundamentet til vaskebarak er muret med mursten, med betongulv, og der har så stået en barak oven på. Enkelte steder kan man se en rørstump stikke op gennem mosset, og andre steder et rusten beslag.

Rester af østlige bygning.

Det østligste fundament, er også muret, men ikke af helt samme type, som fundamentet i midten. Der har formodentlig også stået en barak oven på dette fundament, hvis det ikke ligefrem har været en muret bygning.

På luftfoto af flygtningelejren ses, at barakkerne allerede på dette tidspunkt var blevet fjernet. Resterne af barakkerne ses i midten, til venstre Ryelund og yderst til højre er resterne af branddam. Udsnit af Sylvest Jensen Luftfoto via Det Kgl. Bibliotek.

Der har muligvis været tale om samme type af barakker, som ses lidt længere mod syd ved selve flyvepladsen, som ses på nedenstående luftfoto.

Tilsvarende hestesko formet barakgruppe ved selve flyvepladsen, ca. 2 km mod syd. Udsnit af Sylvest Jensen Luftfoto via Det Kgl. Bibliotek.

Skitse over fundamenterne ses herunder.

Skitse over fundamenterne ved Ryelund.

På tysk luftfoto fra 1944 er den store barak mod øst fjernet, som det ses herunder. Der ser dog ud til at være opført to mindre bygninger.

På udsnit af Luftwaffe luftfoto fra 1944 ses barakkerne ved Ryelund i midten. Udsnit af Luftwaffe luftfoto via Det Kgl. Bibliotek.

Tak til Dan Mouritzsen, Silkeborg, for at gøre opmærksom på denne lokalitet.