Fundamenter ved sommerhuse

Langs vejen ind til Gudenåmuseet kan man i skovkanten se en række forskellige fundamenter, der er resterne af primært tysk opførte bygninger.  Nedenstående kort over området er baseret på et engelsk luftfoto af hele området fra den 7. maj 1944. Her ses det, at der langs vejen har ligget en række bygninger.

Baseret på engelsk luftfoto fra 1944.

Yderst til venstre ses de to barakker, der i dag anvendes som sommerhus (Lillebo er dog blevet nedrevet). Ved det største af sommerhusene – “Kaptajnen” – har der ligget endnu en bygning, men der er tilsyneladende ikke noget tilbage af denne i dag.

Luftfoto af flygtningelejren viser de samme bygninger, som ses på engelske luftfotos, men der er tilføjet en barak mere. Udsnit af Sylvest Jensen Luftfoto via Det Kgl. Bibliotek.

Længere inde lå der et hesteskoformet bygningskompleks. Tyskerne byggede i alt fire af denne slags. De tre andre lå ved henholdsvis Blidsø, overfor den sportsplads som tyskerne anlagde og i nærheden af infirmeriet. Ovenstående loftfoto viser området, som det så ud, da området fungerede som flygtningelejr efter besættelsen. Det ses, at der til flygtningelejren er blevet opført endnu en barak i midten af “hesteskoen”.

Fundamenter til vaskebarak (2006).

Til barakgruppen har der også været tilknyttet et pumperum, hvilket ser ud til at være ganske typisk for disse barakgrupper, og nok primært har forsynet vaskebarakken med vand.

Fundament til den lille bygning, der ses som nummer to fra venstre på luftfoto af flygtningelejren, som det så ud i 2003.

Et stykke inde i skoven ligger fundamentet af vaskebarakken, som lå i bunden af det hesteskoformede barakkompleks. Lidt længere fremme mod vejen kan man se to betonklodser, parallelt med vejen, der har fungeret som fundament for en af de to sidebygninger.

Fundament til barakken længst til højre på ovenstående luftfoto af flygtningelejren.

Disse beton klodser er ganske typisk for denne type af barakker og ses flere steder på og omkring flyvepladsen.

De to vestligste fundamentrester ses tydeligt på ovenstående udsnit af luftfoto fra 1957. Udsnit af Sylvest Jensen Luftfoto via Det Kgl. Bibliotek.

Disse barakker ses ikke på kort fra 1940, så de er formodentlig opført senere i krigen, og muligvis samtidig med “Kaptajnen”, der blev opført i 1942.

Udsnit at kort lavet af Registreringskontoret Ry i februar 1948, som viser de beskrevne bygninger. Venligst udlånt af Ry Lokalarkiv via Støtteforeningen for Ry Lokalarkiv ©

På kortet over flygtningelejren ses det, hvordan disse barakker udgjorde yderkanten af flygtningelejren, mens Kaptajnen og Lillebo lå uden for hegnet.