Infrastruktur

Kortet herunder viser en række lokationer med relation til flyvepladsens infrastruktur. Selvom pladsens hurtigt mistede sin betydning for den tyske besættelsesmagt, findes der, udover beton bunkerne, i dag alligevel en del spor fra den tyske besættelse. Desuden findes der stadig rester af Gunnar Larsens hangar fra 1939.

Infrastrukturen beskrives på nedenstående undersider:

Bentonvej (link)
Fra rampen ved Kragsøgård fører en betonvej ind i skoven, hvor en række barakker blev bygget til opbevaring af ammunition og lignende.

Bro over Salten Å (link)
Den gamle bro over åen var ikke stræk nok til de tunge transporter mellem jernbanestationen i Ry og flyvepladsen. Under besættelsen blev der derfor etableret en ny bro over åen.

Felthangar/flyverskjul (link)
Voldanlæg til parkering af fly. I området ligger der minimum seks af disse anlæg. De fleste er stadigt velbevarede.

Flyvefelt (link)
Flyvefeltet stammer primært fra en større udvidelse af pladsen i foråret 1939.

Flyverskjul bag rampe (link)
Området syd for rampen benævnes på engelske efterretningskort for S.W. Dispersal, altså et område til parkering af fly.

Hangar (link)
Hangaren som Gunnar Larsen fik bygget i 1939. Tyskerne udvidede forpladsen en smule og tilføjede et værksted.

Parkeringsanlæg (link)
Vognskjul til parkering af køretøjer og  Culemeyer blokvogn.

Rampe på flyvepladsen (link)
Rampe der gjorde det muligt at transportere togvogne på en Culemeyer blokvogn fra stationen i Ry til flyvepladsen.

Rampe ved Ry Station (link)
Rampe der gjorde det muligt at transportere togvogne på en Culemeyer blokvogn fra stationen i Ry til flyvepladsen.

Remise til smalsporsbane (link)
Remise til parkering af toget til smalsporsbanen.

Smalsporsbane (link)
Smalsporsbane med tilhørende tog som lettede transporten fra rampen ud til depoterne inde i skoven.

Vejspærring ved Salten Å (link)
Fire beton spærringer til regulering af transort ind til flyvepladsen. Der har formodentlig været flere ind mod vejen, men disse er fjernet efter befrielsen.