Betonvej

For at transportere forsyningerne væk fra rampen, blev der bygget en ca. 1400 meter lang betonvej, som førte videre ud i skoven. Langs betonvejen blev der opført 10 barakker, der fungerede som lagerbygninger.

For at få vejen til at ligne en helt almindelig skovvej, blev den malet med grøn, gul og rødbrun sløringsmaling, som stadig er synlig enkelte steder. Den gule maling blev brugt til at illudere hjulspor.

Betonvejen ved Rye flyveplads.

Det meste af betonvejen fungerer i dag som en almindelig skovvej. Flere steder kan man ikke se den fulde bredde, pga. græs og mos, men kigger man godt efter, kan man stadig se spor at sløringsmalingen, og et enkelt sted krydses vejen af resterne af smalsporsbanen.

Rester af grøn sløringsmaling på betonvejen.

Grøn sløringsmaling.

Rester af gul sløringsmaling på betonvejen.

Gul sløringsmaling.

Rester af rødbrun sløringsmaling på betonvejen.

Rødbrun sløringsmaling.