Bro over Salten Å – Rye Bro

Under hele krigen var der jævnligt transporter fra stationen i Ry ud til flyvepladsen, og transporten foregik ofte på store blokvogne. Tyskerne havde derfor brug for en stærkere bro end den gamle fra omkring år 1900. Man byggede derfor en ny betonbro ved siden af den gamle bro.

Broen over Salten Å

Den gamle bro fra 1900 blev i 2003 erstattet med en ny træbro, som et led i en vandresti fra Gl. Rye Mølle til Klostermølle

Kortudsnittet til venstre viser broen i 1931. På højre kortudsnit fra 1941 er der nu to broer over Salten Å. Kilde: Geodatastyrelsen – Historiske kort på nettet (https://hkpn.gst.dk/)