Rampe på flyvepladsen

For at lette transporten rundt på pladsen, blev der anlagt en betonvej og en ensporet smalsporsbane med tilhørende betonrampe.

Ved stationen i Ry, et par kilometer borte, blev der opført en tilsvarende rampe, hvorfra der under det meste af krigen var jævnlige transporter til flyvepladsen på store lastbiler.

Rampen på Rye flyveplads ved starten af betonvejen i nærheden af Kragsøgård fotograferet i 2004.

Selve rampen er nærmest formet som et stort aflangt badekar. I tilfælde af et fjendtlig luftangreb undgik man dermed, at benzin fra tankvogne oppe på rampen flød ud over pladsen, hvis tanken blev beskadiget. I stedet ville man så kunne pumpe det væk fra “badekarret” efterfølgende, hvis det ikke var blevet antændt. Rampen har sandsynligvis være fyldt op med jernebaneskærver ligesom rampen ved Ry Station.

Rampen er efterhånden næsten skjult af buske og træer, men betonvejen er stadigt et markant spor i landskabet. Om efteråret og vinteren, når træer og buske har smidt bladene, er det dog let at se, at rampen består af en beton ramme formet som et stort kar, som det ses på billedet til herover. Her ser det dog også ud til, at buskene har fået en kraftig beskæring.

Noget af betonvejen er i dag en del af vejen mellem Gl. Rye og Addit.

Transporten fra stationen i Ry til flyvepladsen foregik med en 10-hjulet Hanomag (de fleste kilder nævner en Hanomag, men der har sandsynligvis været tale om en Schwerlastzugmaschine fra Kaelble) med træk på alle 10 hjul (to aksler bagerst med fire hjul på hver).

Culemeyer Strassenroller ved stationen i Ry omkring 1943. Fotograf Bent Jakobsen via Ry Lokalarkiv og Støtteforeningen for Ry Lokalarkiv ©

Hanomag’en trak en lang blokvogn, med fire eller seks aksler og op til 24 hjul, og med jernbaneskinner ovenpå (en såkaldt Culemeyer Straßenroller). På blokvognen var der plads til en almindelig godsvogn (nogle kilder nævner at der var plads til to), der blev trukket op på den fra et til formålet anlagt læssespor. Ofte var det Hanomag’en selv der trak dem op med sit eget spil.

Benzintanke til flyverbenzin på Ry Station. Tankene er ved at blive løftet af og gjort klar til transport til Rye flyveplads hvor de blev gravet ned. Venligst udlånt af Ry Lokalarkiv via Støtteforeningen for Ry Lokalarkiv ©

Culemeyer’en blev trukket hen til rampen, hvorefter jernbanevognen blev skubbet over på Culemeyer’ens skinner, og Hanomag’en kørte vognen ud til flyvepladsen, hvor den blev skubbet over på rampen.

Engelsk efterretningskort fra 1945 viser placering af fire brændstofdepoter på en linje umiddelbart bag rampen på flyvepladsen, og en “refuelling tarmac”. Det er formodentlig de tanke der ses på foto længere oppe på siden.

Når godsvognene eller tankvognene var blevet kørt ud til flyvepladsen, tømt for deres indhold, og derpå bragt tilbage til jernbanestationen, kunne Hanomag’en via en talje trække vognene over på læssesporet igen.

Rampen ses tydeligt på Google Street View:

Tak til Dan Mouritzsen, Silkeborg, for oplysninger om denne lokalitet.