Rampe ved Ry Station

Ved stationen i Ry, 5-6 km fra flyvepladsen, blev der bygget en speciel rampe, så det var muligt at transportere godsvogne fra stationen ud til flyvepladsen, specielt tankvogne med brændstof. Transporten foregik ved at togvognen blev kørt hen til rampen, og trukket over på en speciel blokvogn, en såkaldt Culemeyer Strassenroller.

Culemeyer Strassenroller ved stationen i Ry omkring 1943. Fotograf Bent Jakobsen via Ry Lokalarkiv og Støtteforeningen for Ry Lokalarkiv ©

Ude på flyvepladsen var der indrettet en tilsvarende rampe, som vognen derefter kunne skubbes over på. Rampen på flyvepladsen er bygget som en aflang betonramme, formet som et stort kar, og rampen ved stationen er bygget på samme måde. På billederne fra Ry Station er selve karret tydeligvis fyldt op med skærver, som jernbanesvellerne ligger i, og forrest er skinnerne sat fast i de beslag der stadig kan ses i dag.

Culemeyer Strassenroller ved stationen i Ry omkring 1943. Fotograf Bent Jakobsen via Ry Lokalarkiv og Støtteforeningen for Ry Lokalarkiv ©

Rampen ved stationen består i dag kun af to sider, så de to andre sider er blevet brudt ned efter besættelsen, formodentlig for at gøre plads til sporudvidelser.

Tankvogn med flyverbenzin på Culemeyer Strassenroller klar til at blive kørt fra stationen i Ry til Rye flyveplads. Venligst udlånt af Ry Lokalarkiv via Støtteforeningen for Ry Lokalarkiv ©

På billedet herover ses en tankvogn fra D.D.P.A. (Det Danske Petroleums-Aktieselskab), klar til at blive kørt fra station i Ry til Rye flyveplads ovenpå en Culemeyer Strassenroller.

Billedet herunder viser en godvogn klar til at blive fragtet til flyvepladsen fra stationen i Ry.

Godsvogn anbragt på Culemeyer Strassenroller for at blive transporteret fra Ry Station til Rye flyveplads. Venligst udlånt af Ry Lokalarkiv via Støtteforeningen for Ry Lokalarkiv ©

Som det fremgår af nedenstående billede mangler den ene langside ud mod banelegemet og enden ned mod stationen. De er formodentlig fjernet i forbindelse med sporarbejde efter besættelsen. Af billedet fremgår det tydeligt at også denne rampe, i lighed med rampen på flyvepladsen, er bygget som en stor betonramme. Rampen har skrå sider, nøjagtig som rampen på flyvepladsen. Rampen ligger placeret helt ud til Klostervej, skråt overfor Ryhus, syd for stationen.

Billedet herunder viser beslagene til fastgørelse af skinnerne, og de ses også på billederne fra besættelsestiden. De to jernplader markerer det sted, hvor skinnerne var placeret, og de to jernøjer i midten blev brugt til at holde en jernstang, der forbandt de to skinner – formodentlig for at fiksere afstanden mellem dem. Skinnerne var monteret på almindelige jernbanesveller, der blev holdt fast af almindelige jernebaneskærver.

Beslagene til fastgørelse af skinnerne ses stadig ved stationen.

I forbindelse med rampen ved Ry Station blev der lavet en tilkørselsvej med betonunderlag, der ses på billedet herunder.

Tilkørsel til rampen ved Ry Station med beton underlag fotograferet i 1993. Fotograf Bent Jakobsen via Ry Lokalarkiv og Støtteforeningen for Ry Lokalarkiv ©

På luftfoto fra 1954 ses der stadig spor ovenpå rampen. Rampen ses til venstre for den hvide bil på billedet herunder. Tilsyneladende er der på dette tidspunkt bygget højrer sider omkring rampen.

Rampen ved Ry Station stadig med skinner i 1954. Udsniit af Sylvest Jensen Luftfoto via Det Kgl. Bibliotek.

Rampen ses tydeligt på Google Street View: