Remise til smalsporsbane

Ikke langt fra den nedgravede bygning ligger resterne af en anden bygning, muligvis også delvist nedgravet. Der er ikke meget tilbage af bygningen, nogle steder kun dele af fundamentet, og det meste af den er dækket af græs og mos, så det er svært at se præcist hvor stor den har været. Den har været brugt som remise til den lille smalsporsbane, så toget kunne holde skjult. At dømme efter resterne af murværk og jordvolde, har remisen været omkring 35 m lang.

De fleste af resterne af remisen er i dag dækket af græs og mos, men forhøjningen i landskabet kan stadig ses (2006)

Billedet herunder viser et udsnit af et luftfoto fra maj 1954, hvor remisen ses i nederste venstre hjørne af billedet som en forhøjning i landskabet. I dag er der ikke længere meget at se, men man kan stadig ane forhøjningen, hvorunder remisen var placeret.

Kort- og Matrikelstyrelsen

Selve remisen er der dog kun nogle brudstykker tilbage af. Den hvide vej der kan ses på billedet er betonvejen, og i krydset øverst i billedet (her går grusvejen fra mod venstre) er der endnu mulighed for at se rester af smalsporsbanen, hvor den krydsede betonvejen.

Murstensrester ved remise (2021).

Tak til Dan Mouritzsen, Silkeborg, for oplysninger om denne lokalitet.

Rester af tag på remisen (2021).