Vejspærring ved Salten Å

På den nordlige side af broen over Salten Å, er det muligt at se fire beton (panser)spærringer. Tre på den vestlige side af vejen og en enkelt på den østlige side. Formålet med disse må have været at forhindre at fjendtlige køretøjer kørte udenom broen, på vej til flyvepladsen, og de har dermed været med til at regulere trafikken. Men det har sikkert lige så meget været et spørgsmål om, at broen har været et naturligt “check-point” inden man kørte ind på flyvepladsens område.

På luftfoto af flygtningelejren ser det ud til, at betonspærringerne også har været på selve vejen. Udsnit af Sylvest Jensen Luftfoto via Det Kgl. Bibliotek.

På luftfotos af flygtningelejren og luftfoto fra 1954 ser der ud til oprindeligt at have været mindst to rækker af spærringer på hver side af vejen. De spærringer der ses i dag, er dermed kun en lille del af den oprindelige spærring.

På luftfoto fra 1957 ses område hvor vejspærringen var placeret men fjernet mellem fotograferingen af flygtningelejren og 1957. Udsnit af Sylvest Jensen Luftfoto via Det Kgl. Bibliotek.

På ydersiden af spærringerne, er der på hver side af vejen nedrammet en spunsvæg. Denne stammer formodentlig fra anlæggelsen af betonbroen under krigen, eftersom vejen ligger i et højere niveau end det omgivende sumpede område. Det kan derfor tænkes at spunsvæggen også markerer afgrænsningen af beton spærringerne udad. Selvom der kun er fire tilbage i dag, er det muligt at der tidligere har været flere.

Vejspærring på nordsiden af broen.

Tak til Dan Mouritzsen, Silkeborg, for oplysninger om denne lokalitet.

Vejspærring på nordsiden af broen.

Betonspæringen ses tydeligt på Google Street View: